Quên mật khẩu? Vui lòng nhập tên đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết tạo mật khẩu mới qua email.

CHƯƠNG TRÌNH AFFILATE CỦA CHÚNG TÔI

  1. Hoa hồng trực tiếp từ : 7% – 34% khi có khách mua hàng  thành công (PPS: Pay Per Sale)
  2. Hoa hồng gián tiếp Affiliate 3 tầng: Tầng 1 – bạn được 10%, tầng 2 – bạn được 5%, tầng 3 bạn được 5%. Cơ sở tính dựa trên thu nhập trực tiếp của các tầng.
  3. Cookie trong 30 ngày. Khi ai đó vào qua link giới thiệu của bạn, nếu họ mua bất kỳ sự sản phẩm nào trong vòng 30 ngày thì bạn sẽ vẫn được chia hoa hồng.
  4. Cookie được ghi nhận trên tất cả các trang. Nghĩa là, bạn giới thiệu khách vào sản phẩm A, nhưng khách mua sản phẩm B thì bạn vẫn được chia sẻ hoa hồng.
  5. Last Click: Nếu có nhiều người cùng giới thiệu 1 khách hàng, thì người giới thiệu cuối cùng sẽ được hưởng hoa hồng.
  6. ReMarketing không đè cookie của Affiliate. Nếu khách mua ngay khi bấm vào link quảng cáo của marketing, đơn tính cho marketing.
  7. Thanh toán ngày 15 hàng tháng. Hạn mức thanh toán: 200.000đ. Nếu thu nhập của bạn chưa đạt mức thanh toán tối thiểu sẽ được cộng dồn sang tháng tiếp theo.
  8. Kênh nhận tiền hoa hồng: Ngân hàng (Cài đặt thanh toán)